All posts by: uspecans

in Pikan cevizi hakkında haberler

Hedef pazarlarda ithalat vergileri

Ceviz endüstrisinin karşılaştığı en büyük problemlerin başında gümrük vergisi geliyor. İthalat vergisi; 5 hedef pazarımız olan Çin, Hindistan, Türkiye, Vietnam ve Güney Kore’de uygulanıyor. Bu engellere yönelik bir strateji, uluslararası pazarlama çabasının önemli ve gerekli bir bileşenidir. Özellikle Çin ve Güney Kore’de ithalat vergilerinin azaltılması yönünde bazı olumlu adımlar atılmıştır. Diğer ülkelerde de mevcut vergiler yüksek olmakla beraber; Türkiye piyasanın geçerliliğini etkilememişlerdir. Hindistan ve Vietnam’da ise, farklı nedenlerle olsa da, vergi oranları ticaretin önünde engeldir.