Şartları ve Koşulları

Kullanım Şartları ve Koşulları

22 Mayıs 2018 itibariyle yürürlüktedir

ABD Pikan Cevizi Üreticileri Konseyi (USPGC) web sitesine hoş geldiniz. Bu site, USPGC’nin bir hizmeti olarak sunulmaktadır.

USPGC, e-mail adresinizi gizli tutmayı taahhüt eder. Üyelerin, toplantı katılımcılarının veya iş yapmakta olduğumuz diğer kişilerin e-maillerini üçüncü şahıslara satmayız veya kiralamayız.

  1. Sözleşme. USPGC web sitesini (Site) kullanarak bu Kullanım Şartları ve Koşullarını (Kullanım Şartları) kabul etmektesiniz. USPGC, bu Kullanım Şartlarında zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Güncel “Kullanım Şartları ve Koşulları Sözleşmesi” her zaman için Sitede yayınlanacaktır ve Sitenin herkese açık sayfasının alt kısmında yer alan link aracılığıyla istediğiniz zaman bunu görüntüleyebilirsiniz.
  2. Hizmetin Açıklaması. USPGC web sitesi www.uspecans.org, bir kısmı sınırlı erişime sahip birden fazla bölümden oluşmaktadır.
  3. Fikri Mülkiyet. Tüm ticari markalar, logolar, ticari unvanlar, dokümanlar, veri tabanları, grafiksel sunumlar ve diğer bilgiler dahil olmak üzere Sitenin tüm içeriği ve tasarımı USPGC’nin mülküdür veya USPGC’nin izniyle kullanılmaktadır ve bilgilerin görüntülendiği ekranda telif hakkına, ticari markaya veya diğer tescilli haklara ilişkin bir bildirim bulunup bulunulmamasına bakılmaksızın ABD ve uluslararası telif hakkı ve ticari marka kanunları kapsamında korunmaktadır. Burada aksi belirtilmediği sürece, Sitenin kullanıcıları Sitede yer alan bilgileri kişisel veya diğer ticari olmayan, eğitim amaçları doğrultusunda bilgileri kaydedebilir ve kullanabilir. Sınırlı kalmamak kaydıyla çoğaltma, yeniden iletim veya düzenleme dahil olmak üzere Sitede bulunan bilgilerin diğer kullanımları, USPGC’nin öncesinde yazılı izni olmadan yapılamaz. Söz konusu izin, [email protected] e-mail adresinden USPGC ile iletişime geçilerek talep edilebilir.
  4. Sorumluluk Sınırlaması. USPGC veya USPGC’nin yetkilileri, yöneticileri, üyeleri, çalışanları veya temsilcileri, sınırlı kalmamak kaydıyla özel, arızi, dolaylı veya sonuca bağlı zararlar dahil olmak üzere her türlü zarardan ve Sitenin ya da Sitede yer alan içeriğin kullanılmasından veya performansından meydana gelen ya da bağlantılı olan yükümlülüklerden, söz konusu zararın olasılığı konusunda bildirimde bulunulmasına bakılmaksızın hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır.
  5. Sorumluluk Reddi. USPGC, sınırlı kalmamak kaydıyla ticari elverişlilik, belirli bir kullanıma uygunluk ve tescilli hakların ihlal edilmemesi dahil olmak üzere Sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, içeriği, tamlığı, güvenilirliği, işlerliği veya hukuki geçerliliğine ilişkin herhangi bir garanti, taahhüt ya da beyanda bulunmamaktadır. Site içerisinde sunulan bilgiler, görüşler ve tavsiyeler sadece genel bilgi amaçlıdır. Söz konusu bilgiler bir tıbbi tavsiye olarak dikkate alınmamalıdır ve yetkin bir doktora danışmanın yerini tutma amacı taşımamaktadır. Aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece USPGC, Sitede sunulan veya belirtilen bilgileri, ürünleri, süreçleri, hizmetleri veya organizasyonları teyit etmemektedir, onaylamamaktadır, tavsiye etmemektedir ya da tasdiklememektedir ve Sitede yer alan bilgilere, söz konusu onay veya teyidi ima edecek şekilde gönderide bulunulmamaktadır. Ayrıca USPGC, Sitenin ya da Sitenin barındırıldığı sunucunun virüslerden, solucanlardan veya bulaşıcı ya da yok edici özelliklere sahip diğer unsurlardan veya kodlardan arınmış olduğuna dair herhangi bir garantide bulunmamaktadır. USPGC, Sitenin veya Sitede sunulan bilgilerin bireysel kullanımından, bunlara atıfta bulunulmasından, bunlara güvenilmesinden ya da bunların kullanılamamasından meydana gelen her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, sonuca bağlı, özel ya da diğer zararlara yönelik yükümlülükleri veya sorumlulukları açık bir şekilde reddeder. Söz konusu sorumluluk reddine izin vermeyen yargı kazalarında USPGC’nin yükümlülüğü, yürürlükteki kanun tarafından izin verilen en geniş kapsamda sınırlandırılacaktır.
  6. Linkler. Siteyi diğer internet sitelerine bağlayan linkler veya imleçler sadece nezaketen paylaşılmıştır ve USPGC tarafından linki verilen sitenin, siteyi işleten organizasyonun veya kişinin, sitede gönderide bulunulan ürünlerin, hizmetlerin, kişilerin veya organizasyonların doğrudan ya da dolaylı olarak teyit edildiği, desteklendiği veya onaylandığı anlamına gelmemektedir. Genel olarak, içerisinde “www.uspecans.org” adresini barındırmayan bir adrese (veya URL) sahip olan web siteleri, bir bağlantılı web sitesidir. Bağlantılı web sitesinin içeriği, USPGC’nin görüşlerini, standartlarını veya politikalarını yansıtmayabilir. Bağlantılı siteler USPGC’nin kontrolü altında değildir ve USPGC, bağlantılı sitenin içeriğinden, bağlantılı site içerisinde yer alan linklerden, söz konusu sitelerde yapılan değişikliklerden veya güncellemelerden ya da söz konusu bağlantılı sitelerin yürürlükteki kanunlara uyumundan sorumlu değildir.
  7. DMCA Bildirimi ve Temizleme Prosedürleri. USPGC, DMCA ve yürürlükteki diğer kanunlara uygun iddia edilen ihlale ilişkin bildirimlere yanıt vererek federal Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu’na (DMCA) uymaktadır. Bu yanıtın bir parçası olarak USPGC, ihlal ettiği iddia edilen Sitedeki materyallere erişimi kaldırabilir veya devre dışı bırakabilir. Böyle bir durumda USPGC, kişinin yine DMCA’ya uygun olarak bir karşı bildirimde bulunabilmesini sağlamak için, etkilenen materyali bildiren kişiyle iyi niyetli bir şekilde iletişime geçme girişiminde bulunacaktır. Materyali Sitede yayınlayarak, yayını yapan taraf söz konusu materyale ilişkin telif hakkının sahibi olduğunu veya telif hakkı sahibinden izin almış olduğunu beyan ve garanti eder. Buna ek olarak yayını yapan taraf, USPGC’ye ve Sitenin kullanıcılarına söz konusu bilgileri ya da diğer materyallerin görüntüleme, kopyalama, yayınlama, dağıtma, iletme, yazdırma ve kullanma konusunda münhasır olmayan, kısıtlamasız, telifsiz bir hak ve lisans vermektedir. Sitede yayınlanan materyalin telif hakkına sahip kendi çalışmasını ihlal ettiğine inanan kişiler, [email protected] adresine bir e-mail göndererek materyalin yayından kaldırılması talebinde bulunmalıdır.
  8. Kanun ve Mahkeme Seçimi. İşbu Sözleşme, Georgia Eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri’nde yürürlüğe sokulmuştur ve ifa edilmektedir ve kanun seçimi ya da kanunların ihtilafı hükümleri dışında Georgia kanunlarına göre yönetilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında veya www.uspecans.org ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen iddialar ya da eylemlerde taraflar, hangisi yargı yetkisine sahipse Tifton Country, Georgia’da bulunan eyalet mahkemelerinin veya Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesinin yargı yetkisine başvurmayı gayrikabili rücu olarak kabul eder ve taraflar, söz konusu mahkemeye ilişkin yargı yeri veya yetkisiz mahkeme itirazlarından feragat eder.
  9. Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin yargı yetkisine sahip bir mahkeme veya yargıç kürsüsü tarafından uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda söz konusu hükümler, işbu Sözleşmenin aksi bir durumda tam olarak yürürlükte kalmaya devam etmesi için gerekli olacak asgari kapsamda sınırlandırılacaktır veya kaldırılacaktır. İşbu Kullanım Şartları, Site içerisinde yer alan ve işbu Kullanım Şartlarıyla uyumsuz olan veya bunlarla çelişen diğer tüm beyanların yerini alır.
  10. Tadiller. USPGC, zaman zaman USPGC’nin menfaatlerine uygun olarak Sitenin kullanımın şartlarını ve koşullarını değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar. Sitenin kullanılması, kullanıcının zaman zaman tadil edildiği haliyle işbu Kullanım Şartlarına bağlı kalacağına dair sürekli muvafakatini teşkil eder.